Zoneterapeut.

http://www.healende-zoneterapi.nu

Jeg tilbyder healende zoneterapi, hvor jeg primært kombinerer en model, hvor jeg har fokus på både kroppen og sindet, idet jeg arbejder ud fra en forståelse om, at alt hænger sammen.

Ved zoneterapi hjælpes kroppen til at genvinde sine tabte ressourcer, således at den bliver i stand til at udføre sine opgaver på bedste vis. Når healing finder sted samtidig, giver det klienten mulighed for at komme i en tilstand af nærvær med sig selv, som fremmer den samlede proces.

Zoneterapi er en alternativ behandlings form, som tager udgangspunkt i en holistisk opfattelse, hvor vi arbejder med det hele menneske. Rent teknisk arbejder vi med, at bestemte zoner på foden korresponderer med bestemte områder og organer i kroppen.

Kroppen er et fantastisk instrument, og dens signaler fortæller dig dels om dine fysiske skavanker, men du kan yderligere bruge dem som pejlere på, hvilke konsekvenser dine valg i livet har for dig og dermed din krop. Man kan sige, at kroppen er en sladrehank, eller man skulle måske nærmere sige din bedste ven. Kroppen lyver aldrig.

Helhed i mine behandlinger er den mest centrale del og derfor indgår samtale og healing altid som forlængelse.
Mine behandlinger bliver selvfølgelig altid individuelle, idet den enkelte altid kommer med sin egen historie. Det er vigtigt for mig, at mine klienter er medvirkende og bevidst om, at deres indstilling er altafgørende for resultatets udfald.

CASE FRA KLINIKKEN:

- at arbejde med krop, sind og ånd.

Hos people-first tilbydes psyko-spirituel terapi. Det definerer jeg selv, som en terapi form, hvor fokusperson og terapeut går ind i en fælles arena. Det forudsætter først og fremmest, at fokus personen er indstillet og bevidst om, at vedkommende ér den centrale person og den vigtige aktør der ved aktiv medvirken er den, som sidder med kortet til at præge sin egen situation. Det betyder bevidstheden om selv tage ansvar, og evnen og indsigten til at gøre det.

Jeg som terapeut hjælper med den kropslige, spirituelle og psykologiske  indsigt med støttende og energibærende funktion. Derud over er der intet loft, hvorved vi arbejder under. Dvs vi bevæger os i hele spektre, hvor biologien, psykologien og åndeligheden både på skift og samtidig i en naturlig sammenhæng er de rammer vi arbejder igennem.

Der er skrevet mange bøger om denne form, og der er i disse lærernæssigt nedskrevet sammenhænge, hvor kropsorganer, sygdomme, årsager, psykologiske og spirituelle perspektiveringer bliver beskrevet. Det er netop lærerigt.
I mit virke gennem mange år, hvor jeg har studeret disse sammenhænge og samtidig praktiseret dem i min klinik. Her har jeg forsøgt at omdanne teorien om disse sammenhænge til praksis. Det er lykkedes godt, og jeg konstaterer samtidig, at teorien om de fastlagte skemaer til dels holder. Jeg konstaterer dog også, at kroppen og sammenhængene er meget mere vide og personlige betinget end teorien kan udrede. Jeg konstaterer også, at fordi det er så mangfoldigt, er der så meget mere at udforske.

Her kommer mit håndværk så på banen. Mine egenskaber, som hele tiden skal holdes skarpe og i progression, i min person og mit væsen har sin betydning, når jeg stiller mig til rådighed i det psyko-spirituelle rum som terapeut.
Viden, skelnen, intuition, bevidsthed, evne til at tune ind, evnen til terapeutisk virke, evnen til at gå med energien, evnen til at oversætte kroppens sprog, etik og respekt overfor fokuspersonen, etik og respekt overfor naturens natur til at balancere er blot noget af det, der skal være i den spyko-spirituelle terapeuts værktøjskasse.

Den anden dag blev jeg opsøgt af en kunde, som ønskede en fuld session hos mig. Fuld session vil sige samtale, evt øvelser, healing og zoneterapi.
Vedkommende henvendte sig pga blodsukker ubalance, som var blevet forværret væsentligt over en periode.
Samtale i starten går ud på at klæde mig som terapeut på til at vide og fornemme hvad og hvem, jeg sidder overfor. Derudover er der for de flestes vedkommende noget åbnende og rart ved at få tid til at beskrive sine egne symptomer og sin egen situation. Denne samtale åbner rummet, og dermed kommer energier og viden i spil.


Jeg tilbød en kort stille meditation og en øvelse, som opbyggede kundens system, især kroppen og sindet til at gå ind i en åbnende tilstand henmod tryghed, henmod frigivelse af informationer og henmod heling og healing.

Derefter inviteres kunden på briksen til healende zoneterapi. Her foregår for mig som terapeut både den egentlige på utraditionelvis dianogetisering og begyndelsen til forsøg på helbredelse eller nærmere beskrevet balancering. Her menes helbredelses som hjælp til selvhjælp, dvs kroppen og alle energi legemerne får input til at ville søge en bedre balance. Dvs kroppens og systemets egen evne til at balancere medregnes og påvirkes. Disse givne informationer bringes videre til fokuspersonen, som hjælp til indsigt og udvidelse af handlemuligheder.
Under fødderne ved zoneterapien ”læser” jeg kroppens signaler,  og ved min evne til intuning læser jeg info om energilegemernes tilstand. Derudover får jeg mange forskellige indtryk, som jeg samler og arbejder udfra. Samtidig er healingen i gang samt bøn , massage og tryk på foden.

Med denne kunde indfandt der sig pludselig ved behandling på punktet for bugspytkirtel et billede af kunden ved et arbejdsbord. Jeg opfangede, at der var et stykke arbejde for vedkommende i at turde træde mere autentisk frem i sin interagering på vedkommendes arbejdsplads og på det faglige plan.

Ved samtale viste det sig, at kunden i et par måneder havde haft en samarbejdspartner, som havde fremkaldt kundens iboende tema om i rum med andre, at evne at være vedholdende og fremtrædende i sine ideer og innovative perspektiver. I dette samarbejde havde vedkommende undervejs bemærket og så tydeligt nu i session, at vedkommende trådte længere og længere tilbage i sig selv, uden dog helt at have været bevidst om motivet hertil og graden af selvfornægtelse. Det var også især på arbejdet, at vedkommende havde haft ”store blodsukkeranfald”
Under session fik kunden et klarere billede af sig selv og sine mønstre. Vedkommende fik en indsigt i, hvordan vedkommende måtte være mere opmærksom på sig selv og sin egen autentitet og sin mod til at være sig selv.

Kunden kiggede på overbevisninger, som lå bag den adfærd, der havde afstedkommet tilbagetrækningen.
Kunden fik behandling med zoneterapi for den kropslige optimering, og vi talte om relevant kost og motion. Energi healing undervejs omsluttede helhedsorienteringen på sammenhængene systemer, som ikke er synlige for øjet, men som indgår som ligeså betydnings fulde størrelser.
Derudover talte vi om lægebesøg, idet visse og flere symptomer ikke skal ignoreres.

Kunden beskrev ved session afslutning en følelse af at være optimeret til at gå videre i sit liv til at tage ansvar og lave ændringer på forskellige niveauer i sit liv. Vi aftalte et efterfølgende møde, hvor vedkommende i mellemtiden gør sine tiltag og notere sig sine observationer i de arenaer, vi havde haft spil, ikke mindst observationer om blodsukker balancen.

Citat fra kunden:
"Forinden min behandling af Lise-Lotte havde jeg en fornemmelse af, at der var en vis ubalance i mit system. Men jeg var i tvivl om, hvorfor og hvad jeg kunne gøre anderledes. Først og fremmest bringer Lise-Lotte klarhed. I samarbejde med mine ord og min krops signaler, har hun givet mig forståelse for, hvor mine udfordringer bunder og hvad jeg konkret kan forandre. Efter behandlingen oplever jeg et større overskud og har allerede nu opbygget en større selvsikkerhed, hvor jeg handler i overensstemmelse med min integritet og intuition. Det føles skønt og berigende"


Kunden har samtidig konsulteret læge for blodprøver af diverse ting i denne forbindelse, hvor alt viste sig normalt.