Underviser.


 LÆREREN ÅBNER DØREN - DU GÅR SELV IND

Jeg tilbyder undervisnings forløb, workshops og foredrag. Perspektivet i disse, relaterer altid til mennesket. Vinklerne og emnerne i forløbene er meget varierede, men hovedtemaet centrerer sig altid om vores egne indre mekanismer, vores kendskab til os selv, de faktorer, som er medvirkende til, at vi er, den vi er, til vores selvfølelse, til vores handlemønstre osv,  og om vores sammenhæng med hinanden og vores væren i sammenhængen, kroppen, psyken og sjælen.

Derud over centrerer forløbene sig meget om, hvordan vi selv kan påvirke de situationer, vi befinder os i ved at tage udgangs punkt i os selv. Forløbene er præget af en tilgang, hvor menneskers integritet er i højsæde i troen på at styrken og sikkerheden findes i os selv, og som skal være det udgangspunkt, vi handler ud fra både på det personlige og på det professionelle plan. Hvis du vil forstå dig selv i dine sociale arenaer, bliver forståelsen tydeligere, hvis du kender dig selv. Den relation du har til dig selv, danner grundlag for den relation, du har til andre. 

Det starter med dig selv.

Formålet med forløbene er i høj grad at betragte som næring til dig og jer, som ser mulighederne og ønsker personlig vækst og udvikling, og som aner, ved eller har lyst til at udforske de veje, som handler om vejen til dig selv, og derved styrke til de ting, du møder på din vej. I sidste ende handler det om at tage dine erkendelser og turde betragte de præmisser, du tager dine antagelser udfra.

Du er dit eget største redskab, og du er det omdrejningspunkt, som indeholder nøglen til din succes.