Mentor & Supervisor.

                                        Mentor Ordning

Jeg tilbyder mentorordning til personer, som er i en situation, hvor der er brug for en ekstra resource. Det være sig på det mentale og kognitive plan, hvor der er brug for struktur og overblik i personlige som administrative anliggender.

Derudover tilbyder jeg mentor forløb, hvor vi i fælleskab - menteen og mentor - kortlægger de områder, som menteen har behov for. Det kan typisk være jobrelatereret, hvor både stressrelaterede og faglige udfordringer kan støttes af mentorforløb, som kan sikre jobfastholdelse.

Mentorforløbene kan også have forhold af personudviklende karakter, eller de kan være i forbindelse med svære livsafsnit som tab ved dødsfald, skilsmisser, afskedelser mm.

Jeg evner at møde mine menteer i øjenhøjde og tage udgangspunkt i de givne opgaver. Der arbejdes på tillidsprocesser, oplysningsarbejde med læring for øje, samt udviklingsorienterede processer med livskvalitet og livsduelighed i centrum.

                                      Supervision i et frit møde
                                    med hjerterum og højt til loftet                                    
Jeg tilbyder supervision både til enkelt personer og til personale grupper. I gruppesessions bringes den enkeltes integritet ind i ligeværdigt samvær med de øvrige gruppemedlemmer.
Min Supervision kan medvirke til give medarbejderen det overblik omkring sig selv og situationen, som gør vedkommende i stand til på den lange bane at agere i stedet for at reagere.

Tilgangen i min virksomhed handler om medarbejderen og dennes indre værktøjer. At kende sig selv på godt og ondt, og derigennem finde de faldgrupper og styrker, der er altid ligger til grund for vores ageren.

"Du er dig, også når du er på arbejde."

Skal vi ikke adskille vores person og arbejde ad???
Nej, i min supervision arbejder vi på at blive bevidste om, at vi aldrig kan adskille os fra os selv, og det netop går galt, når vi gør det. Professionalismen ligger i, at du er bevidst om, hvordan og hvorfor du agerer.
I min supervision holder jeg vedvarende, men venligt fast i dig, så omdrejningspunktet hele tiden er dig og ikke de andre.

Og hvorfor nu det???
Fordi jeg arbejder ud fra den overbevisning, at al forandrings potentialet findes i dig selv og i dit kendskab til dig selv. Alle løsninger handler om, hvordan du betragter dig selv, de andre og situationerne.

Kan det forenes med gruppesupervision???
Ja, det kan det, når supervisionen gives af mig, idet jeg værner om den etik og tryghed, der skal være i det gode rum, hvor vi udveksler med hinanden for at blive kloge på os selv. Vi inviteres ind i hinandens universer, og derved kan der ske en fornyelse i forståelsen af os selv og vores medmennesker. Vi får mulighed for at lytte og forstå hinandens sandheder og bevæggrunde.

Er det ikke en svaghed, at vise sit personlige jeg overfor kollegaerne og kunder???
Nej, i min supervision finder vi frem til at styrkerne findes et helt andet sted end at holde facader op foran hinanden, og at styrken måske findes, når vi viser hinanden og os selv vores hjerteblod.